ประชาสัมพันธ์โครงการ Putra Experience Summer School 2019

Universiti Putra ประเทศมาเลเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Putra Experience Summer School 2019 จำนวน 18 โครงการ มีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 14 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการระหว่าง 700 – 6,700 USD

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://intl.upm.edu.my/summer_school-3455
และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: mobility@upm.edu.my 

ผู้สนใจขอให้จัดส่งเอกสารการสมัครผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ ก่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 2 สัปดาห์