ผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัย แบบปกติ (Full Board)

ประจำปี พ.ศ. 2567

ประจำปี พ.ศ. 2566


ประจำปี พ.ศ. 2565


ประจำปี พ.ศ. 2564


ประจำปี พ.ศ. 2563


ประจำปี พ.ศ. 2562


ประจำปี พ.ศ. 2561


ประจำปี พ.ศ. 2560


ประจำปี พ.ศ. 2559


ประจำปี พ.ศ. 2558