โครงการแลกเปลี่ยน ณ Sophia University (ประเทศญี่ปุ่น) Autumn 2017
 

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน

Sophia University (ประเทศญี่ปุ่น)

Exchange Program for Autumn Semester 2017

 

ระยะเวลาแลกเปลี่ยน: 1 เม.ย.60 – 30 ก.ค. 61

คุณสมบัติ

– นักศึกษาชั้นปีที่2 ขึ้นไป

– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป

– มีผล TOEIC 730 คะแนน

(TOEFL (paper based) 550 คะแนน, IELTS 6.0 คะแนน) ขึ้นไป

– นศ. จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง

 

 

กำหนดส่งเอกสารประกอบการสมัคร:     1 เมษายน 2560

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยและโครงการแลกเปลี่ยนได้ที่ Website

http://www.sophia.ac.jp/eng/e_top/aboutsophia

http://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms

http://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms/application_info/application_materials