ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการนับหนึ่ง ในหัวข้อ "การตรวจหาเชื้อเอช ไอ วี และการป้องกันขั้นสูงเพื่อยุติการแพร่ระบาดเอช ไอ วี" โดยการประชุมจัดขึ้น วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านทาง : https://shorturl.at/lwAH5 หรือแสนกน QR CODE

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์:

1. ค่าเข้าชมการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด

2. เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ

3. เบรกและอาหารกลางวันที่สถานที่จัดเวิร์กช็อป

หลังจากได้รับการลงทะเบียนแล้ว ทางโครงการจะส่ง E-mail เพื่อยืนยันสิทธิ์ให้กับผู้สมัคร

โดยทางโครงการจะนำเสนอผลลัพธ์ของโครงการในบางส่วน นอกจากนี้ได้เชิญ ศาสตราจารย์ Jean-Michel Molina (จากโรงพยาบาล Saint-Louis, ปารีส) มาร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์ใหม่สำหรับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ศาสตราจารย์ พญ. นิตยา ภานุภาค จะบรรยายเกี่ยวกับวิธีการใหม่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อเอช ไอ วี ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

การจัดประชุมนี้ดำเนินการโดยคณะทำงานของโครงการนับหนึ่ง ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน L’Initiative-Expertise ประเทศฝรั่งเศส